วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2553

อัญมณี เครื่องประดับประจำราศรีเกิด

คราวที่แล้วเราคุยกันไปถึงเรื่องราวของคริสตัลประจำวันเกิดไปแล้ว
ครั้งนี้เราลองมาเลือกเครื่องประดับให้ถูกฉโลกกับราศีเกิดของคุณแต่ละคนกันบ้างดีกว่า
ของอย่างนี้ ไม่เชื่อก็ไม่เสียหายไม่ใช่หรือคะ ถ้าจะลองดู อย่างน้อยก็ช่วยเสริมโชค เสริมสิ่งดี ๆให้เกิดขึ้นกับชีวิตเราได้นี่นา
ราศีเมษ หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 13 เมษายน - 14 พฤษภาคม
ราศีเมษเป็นสัญลักษณ์ของการริเริ่ม ควบคุมโดยดาวอังคาร มีความกระตือรือร้นมุ่งมั่น ขณะเดียวกันก็เป็นคนใจร้อน หงุดหงิดง่าย ดั้งนั้นจึงเหมะาแก่การใช้สีที่บ่งบอกถึงความสงบ เป็นสีแห่งปลายทางของปรมาตมัน ละแล้วซึ่งกิเลส คือสีแสดจะเป็นการดียิ่ง
คริสตัลประจำราศีได้แก่ โกแมน มรกต เพชร และหินปะการัง
ราศีพฤษภ หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม - 14 มิถุนายน
ราศีพฤษภเป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคง อดทนอดกลั้น ดื้อรั้น จนบางครั้งผู้ที่เกิดราศีนี้ถูกมองว่าต่อต้านสังคัมแต่เป็นผู้ที่ไว้ใจได้ มักจะชอบทำอะไรตามขั้นตอนอย่างค่อยเป็นค่อยไป จนบางครั้งดูเฉื่อยชา ภายใต้อิทธิพลของดาวศุกร์ทำให้ผู้ที่อยู่ในราศีนี้เป็นคงรักสวยรักงาม รวมไปถึงความงดงามตามธรรมชาติด้วย ราศีพฤษภนี้แต่เดิมโหรโบราณยึดถือว่ามีดาวศุกร์ที่เรียกว่า 'ดาวเกษตร' เป็นเจ้าเรือน
คริสตัลประจำราศีได้แก่ หยกสีเขียว พลอยเขียวส่อง โมรา โทแพส และเงิน
ราศีเมถุน หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม
ราศีเมถุนเป็นสัญลักษณ์ของความสดในร่างเริง สามารถปรับตำเข้ากับสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี แต่มีด้านมืดในจิตใจที่ซ่อนความกระวนกระวายเอาไว้เช่นกัน คนราศีนี้ชอบการเปลี่ยนแปลง รักที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา ไม่ชอบย่ำอยู่กับที่
คริสตัลประจำราศีได้แก่ ไข่มุก ทัวร์มาลีน และบุษราคัม


ราศีกรกฎ หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม - 16 สิงหาคม
ราศีกรกฎเป็นสัญลักษณ์ของความละเอียดอ่อน ไวต่อสิ่งต่างๆ ที่เข้ามากระทบจิตใจ ทำให้เป็นคนมีเมตตา ช่างเห็นอกเห็นใจและสงสารผู้ที่ด้อยกว่าตนเองทั้งยังส่งผลให้เป็นคนแปรปรวนง่าย รักบ้าน ถือเป็นราศีที่อ่อนไหวและขอบดูแล และตกอยู่ภายใต้อิทธิพลจองจิตวิญญาณแห่งความเป็นแม่คริสตัลประจำราศีได้แก่ มรกต เทอร์ควอยซ์ และหยก
ราศีสิงห์ หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม - 16 กันยายน
ราศีสิงห์เป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจและความเป็นผู้นำ เหมาะที่จะเป็นผู้บริหารควบคุมบริวาร ซึ่งคนราศีนี้มักจะต้องการแสดงศักยภาพของตนเองใหผู้อื่นไดรับรู้จึงเหมาะกับอาชีพนักแสดงและการออกงานสังคม แต่ชาวราศีสิงห์เป็นคนจริงใจ
คริสตัลประจำราศีได้แก่ อำพัน เพอริดอท บุษราคัม และเขียวส่อง
ราศักันย์ หรือผู้ที่เกิดะหว่างวันที่ 17 กันยายน - 16 ตุลาคม
ราศีกันเป็นสัญลักษณ์ของความมีระเบียบวินัย รู้จักพิจารณาหาเหตุผลและจัดการอย่างเป็นระบบ จนบางครั้งถูกมองว่าเป็นคนเจ้าระเบียบ แม้จะสามารถแก้ไขสถานกาณณ์ต่างๆ ได้ดีแต่ชาวราศีนี้ก็มักจะคิดว่าตนเองสามารถทำได้ดีกว่านี้
คริสตัลประจำราศีได้แก่ คาร์เนเลียน และคริสตัลในโทนสีชมพู


ราศีตุล หรือผู้ที่เกิดระกว่างวันที่ 17 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน
ตุลเป็นสัญลักษณ์ของความยุติธรรม รักสันติภาพ และความปรองดองมักจะเป็นผู้ประสานความขัดแย้งของบุคคลอื่นเสมอ ชาวราศีนี้รักศิลปะและวัฒนธรรมของอารยชน และเชี่ยวชาญในการมองความงามอย่างลึกซึ่ง
คริสตัลประจำราศีได้แก่ ทัวร์มาลีน โอปอล คริโชไลท์ และบุษราคัม
ราศีพิจิก หรือผู้ที่เปิดระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม
ราศีพิจิกเป็นสัญลักษณ์ของความลึกลับและการเปลี่ยนแปลง หรือการเกิดใหม่หลังความตาย ราศีนี้เปรียบเสมือนการเริ่มต้นชีวิตใหม่ เป็นบุคคลลึกลับและมีหัวใจที่เปราะบาง แต่เมื่ออยู่ในสภาวะที่ถูกบีบบังคับจะแสดงความน่ากลัวออกมา
ครัสตัลประจำราศีได้แก่ คริสตัลที่มีสีโทนเหลืองและแดง เช่น ซิทริน บุษราคัม ทับทิม หรือโกแมน
ราศีธนู หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม - 14 มกราคม
ราศีธนูเป็นสัญลักษณ์ของความปราดเปรื่อง ช่างสังเกต วิสัยทัศน์กว้างไกล รักการเรียน ชอบการท่องเที่ยว กระตือรือร้น มองโลกในแง่ดี ส่วนหนึ่งของคนราศีนี้คือยังคงค้นหาอยู่ตลอดเวลา เพราะยังไม่พบแก่นแท้ของชีวิตที่ตนเองต้องการ
คริสตัลประจำราศีได้แก่ เทอร์ควอยซ์ มาลาไคท์ อะเมธิสต์ ทับทิม และมรกต
ราศีมังกร หรือผู้ที่เปิดระหว่างวันที่ 15 มกราคม - 13 กุมภาพันธ์
ราศีมังกรเป็นสัญลักษณ์ของความทะเยอะทะยาน อดทนที่จะรอไปให้ถึงจุดหมาย เป็นคนจริงจังกับชีวิต ไม่ยอมตกอยู่ภายใต้การควบคุม การเข้มงวดกับชีวิตมากเกินไปทำให้ถูกมองว่าแก่เกินวัย ชาวราศีนี้มักจะทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ และยังเป็นการพิสูจน์ค่าของตนเองอีกทางหนึ่ง สิ่งที่ชาวราศีนี้ต้องการคือความมั่นคงในชีวิต
คริสตัลประจำราศีได้แก่

ราศีกุมภ์ หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ - 13 มีนาคม
ราศีกุมภ์เป็นสัญลักษณ์ของความขัดแย้งในตนเอง ระหว่างความรู้สึกกับการแสดงออก ชาวราศีนี้มีพรสวรรค์ในการสร้างสรรค์ได้ดีเท่าๆ กับการทำลายล้าง ชาวราศีนี้รักอิศระ ไม่ต้องการผูกมัด จนถูกมองว่าเป็นคนเย็นชา
คริสตัลประจำราศีได้แก่ ไพลิน อะเมธิสต์ และโอปอล
ราศีมีน หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 14 มีนาคม - 12 เมษายน
ราศีมีนเป็นสัญลักษณ์แห่งความเพ้อฝัน อ่อนไหวง่าย ไวต่อความรู้สึกต่างๆ ที่มากระทบจิตใจ รักเสียงเพลง ชาวราศีมีนมีสัญชาตญาณสูงจึงสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้ดี เป็นคนมีน้ำใจ
คริสตัลประจำราศีได้แก่ ทัวร์มาลีน อะเมธีสต์ และอะควอมารีน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น